Холболтогүй орёо мэдүүлэл

Ниилэлдэһэн холболтогүй орёо мэдүүлэл:

Дахалдаһан холболтогүй орёо мэдүүлэл:

Тоолоһон үйлэ: үйлэ нэгэ доро
[    ], [    ], [    ].

Үргэн талын альган соо Улаан-Үдэм хүльбэрнэ, Һаруул һайхан ордонгууд Һархайлдажа ургана (В.Петонов)

Тайлбарилһан (нэгэниинь нүгөөдэеэ гол түлэб тодорхойлһон)
[    ]: [    ].

Алтан намар ерэбэ: модоной набшаһад шарлаба

Һубариһан үйлэ: үйлэ – удаа дараа
[    ], [    ]; [    ].

Һорниие бодхоогоод һугадана, тэрэнь гэдэргээ буляалдана

Шалтагаалһан (нэгэниинь нүгөөдынгөө шалтагаа тайлбарилна).
[    ] - [    ].

Хүбэн саһан бударна – хүнэй мүрнүүд баларна (Ч.-Р. Намжилов)

Зүрилдэһэн үйлэ [    ] - [    ].

Та хоёрой хөөрэлдэһые мэдэнэб – хоюулаа намһаа нюунат

Хойшолонгой (нэгэниинь нүгөөдынгөө шалтагаа элирүүлнэ)
[    ]: [    ].

Дэлгэр танишагүй: нюурынь халуудаһандаа хабдашанхай (Ж.Тумунов)