Абтаһан үгэнүүдые зүб бэшэлгэ

I. Буряадаар


1. Үни абтаһан үгэнүүд:

боожо, пулаад, дугаа, һолоомо

II. Ородоор тэрэ хэбээрээ бэшэгдэхэ


1. Хашалганаар һүүлтэһэн һаа:

комбайн, пунктир, институт

2. Буряад нэрэтэй     болоһон географическа     нэрэнүүд:

Хитад, Түбэд, Шэтэ, Ганга

2. Аялганаар һүүлтэһэн нэрэнүүд:

Кострицкая Мария Павловна, Белка, Стрелка

3. Буряадшалһан ород     үгэнүүд:

сад дүрөө - саад
минии база – бааза
зузаан урал – Ураал

3. Хүнэй нэрээр нэрлэһэн город,     тосхоной нэрэнүүд:

Иваново, Осипенко, Марьино

 

4. Сохилтотой аялганаар һүүлтэһэн     географическа нэрэнүүд ба үгэнүүд:

Москва, Ока, Сыр-Дарья, Уфа, кино, колбаса

5. Сохилтогүй и, о, зэргэлһэн     хашалганаар һүүлтэһэн үгэнүүд:

Токио, пианино, Чили, колибри, тракт, пункт

6. Эхэнэрые тэмдэглэһэн үгэнүүд:

акушерка

7. –ство һүүлтэй үгэнүүд:

электричество, правительство

8. –ск-гаар һүүлтэһэн город, тосхоной     нэрэнүүд:

Омск, Томск, Красноярск

 

1.

 

Абтаһан үгын һуури соо сохилто

а) а, я, ай, у, уй – а (карта, яблока, марка)
б) о, ё, ой – о (Европо, ёлко, кофто)
в) э, е, ей – э (поэмэ, фермэ, лентэ)

2.

а) а, я, у, о, ё – ы, и, ю – а (демократическа)
б) и, ы, ю, е – ы, и, ю – э (критическэ)
в) ________ - ы, и, ю – э (мылэ)