БУРЯАД-МОНГОЛОЙ ДАСАНГУУД

 


Тамчын дасанда Цам хуралай үедэ.
1926 он