БУДДА БУРХАНАЙ НАМТАР

БУРХАН БАГШЫН ҺУРГААЛНУУДҺАА

БУРХАН БОЛОЖО ТОДОРОГШОД ТУХАЙ

БУДДЫН ШАЖАН ТУХАЙ

БУДДЫН ШАЖАН БУРЯАД ОРОНДО

ҺАЙХАН ЗАНШАЛ

ҺҮЗЭГТЭЙШҮҮЛДЭ

АЖАБАЙДАЛДА ХЭРЭГТЭЙ ТАРНИНУУД


БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЗОХЁОЛНУУД

ШАЖАНДА ЗОРЮУЛҺАН ЗОХЁОЛНУУД

САНСАРЫН ХҮРДЭ

БУРЯАД-МОНГОЛОЙ ДАСАНГУУД. ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ