БУРЯАД-МОНГОЛОЙ ДАСАНГУУД

 


Тамчын дасанда Цамай үедэ. 1927 он