ОЙН МОДОДОЙ ОЛОН ЯНЗА

Манай нютагта хуһан, уляаһан, нарһан, шэнэһэн, хасуури, хуша модод ургадаг. Хуһан, уляаһан модод хабартаа набшаһалаад, зундаа гоё ногоон үнгэтэй байдаг. Намар болоходо, набшаһадынь шарлажа, унадаг. Нарһан, хасуури, хуша модод набшаһагүй, харин шэлбэһэтэй юм. Тэдэнэр жэлэй ямаршье сагта хүхэ ногоон зандаа байдаг. Шэнэһэн баһа шэлбэһэтэй, зүгөөр шэлбэһэниинь намартаа шарлажа унадаг.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>