САГААН ҺҮҮЛТЭ БҮРГЭД

Энэ жэгүүртэн Байгал шадарай дайдада түбхын түрүүн үзэгдэдэг. Март-апрель һарада гол горходой мүльһэнэй хайлаагүй байхада, харза уһан дээгүүр тэрэниие хаража болохот. Сагаан һүүлтэ бүргэд – эгээл томо мяхаша шубуун, манай эндэ амидарна. Тэрэ хадаа загаһа, хулгана, жэжэ амитадые барижа эдидэг. Модоной оройдо томо гэгшын уурхай заһажа байрлана. Юрэнхыдөө хоёр үндэгэ дарана. Тэдэнэр Хойто-Байгалай, Баргажанай, Баунтын аймагуудаар амидарна.

“Хараасгай” һэдxүүлһээ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>