БЭСҮҮР

Аймагай түб – Бэсүүр тосхон

Эзэлдэг талмай – 6 201 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 27 000 хүн.

Тэрэ тоодо 13 100 эрэ, 13 900 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Бэсүүр хүрэтэр 201 км.

1935 оной февралиин 11 байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>