ТҮНХЭН

Аймагай түб – Хэрэн тосхон

Эзэлдэг талмай – 11 791,62 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 24 200 хүн.

Тэрэ тоодо 11 700 эрэ, 12 500 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Хэрэн хүрэтэр 490 км.

1923 оной декабриин 12-то байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>