КАБАНСК

Аймагай түб – Кабанск тосхон

Эзэлдэг талмай – 13 470 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 65 700 хүн.

Тэрэ тоодо 31 200 эрэ, 34 500 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Кабанск хүрэтэр 113 км.

1927 оной сентябриин 26-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>