АХА

Аймагай түб – Өөрлиг тосхон.

Эзэлдэг талмай – 25 998,44 дүрбэлжэн км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 4 600 хүн.

Тэрэ тоодо 2 300 эрэ, 2 300 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Өөрлиг хүрэтэр 770 км.

1940 оной майн 26-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>