БАЙГАЛ ШАДАР

Аймагай түб – Турунтай тосхон

Эзэлдэг талмай – 15472 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 28 600 хүн.

Тэрэ тоодо 13 500 эрэ, 15 100 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Турунтай хүрэтэр 57 км.

1940 оной декабриин 12-то байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>