ХЯАГТА

Аймагай түб – Хяагта хото

Эзэлдэг талмай – 4 663,25 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 40 700 хүн.

Тэрэ тоодо 20 500 эрэ, 20 200 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Хяагта хүрэтэр 235 км.

1923 оной декабриин 13-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>