ХОРИ

Аймагай түб – Хори тосхон

Эзэлдэг талмай – 13 431 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 19 400 хүн.

Тэрэ тоодо 9 400 эрэ, 10 000 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Хори хүрэтэр 165 км.

1923 оной декабриин 12-то байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>