ХЭЖЭНГЭ

Аймагай түб – Хэжэнгэ тосхон

Эзэлдэг талмай – 7 871 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 18 100 хүн.

Тэрэ тоодо 8 700 эрэ, 9 400 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Хэжэнгэ хүрэтэр 197 км.

1940 оной декабриин 12-то байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>