ХОЙТО-БАЙГАЛ

Аймагай түб – Нижнеангарск һуурин

Эзэлдэг талмай – 53 990,65 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 16 400 хүн.

Тэрэ тоодо 8 000 эрэ, 8 400 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Нижнеангарск хүрэтэр 1 025 км.

1925 оной сентябриин 10-да байгуулагдаа.АЙМАГ ТУХАЙ

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>