МУХАР-ШЭБЭР

Аймагай түб – Мухар-Шэбэр тосхон

Эзэлдэг талмай –4 532 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 28 600 хүн.

Тэрэ тоодо 14 300 эрэ, 14 300 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Мухар-Шэбэр хүрэтэр 120 км.

1927 оной сентябриин 26-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>