МУЯ

Аймагай түб – Таксимо һуурин

Эзэлдэг талмай – 25 164,1 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 16 600 хүн.

Тэрэ тоодо 8 200 эрэ, 8 400 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Таксимо хүрэтэр 983 км.

1989 оной октябриин 23-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>