ТАРБАГАТАЙ

Аймагай түб – Тарбагатай тосхон

Эзэлдэг талмай – 3 304,03 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 16 300 хүн.

Тэрэ тоодо 7 800 эрэ, 8 500 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Тарбагатай хүрэтэр 52 км.

1923 оной октябриин 1-дэ байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>