ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ. МОНГОЛ ОРОН


«Монгол орон» гэһэн зурагай суглуулбарида Вячеслав Урбазаевай, Станислав Кадрулевай, Наталья Улановагай, Хамид Сардарай гэрэл зурагууд оробо. Үшөө тиихэдэ иимэ Интернет-сайтнуудай зурагууд хэрэглэгдэбэ: mongolianmumbles.com; jockev.mn; һiddenplanet.deviantart.com; triparoundworld.info; Karen Micһael; bwanot.com; media.club4x4.ru; gowav.com; foxlilv.com; tripwow.tripadvisor.com; sonin.mn; aduucһ.mn; ulaanbaatar.mn


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>