БУРЯАД-МОНГОЛ ОРОН

Хүхэ тэнгэриһээ заяатай,

Хүн нүүдэлэй домогтой,

Юһэн сагаан һүлдэтэй

Юртэмсэ дэлхэйн эзэн –

Буряад- монгол орон!


Эзэн Чингисэй омогтой,

Эзэрхэг хара һүлдэтэй,

Бата эдир золтой,

Баатар мэргэн солотой

Буряад- монгол орон!


Хас эрдэниин тамгатай,

Морин эрдэниин тооһотой,

Буурал дэлхэйдэ түүхэтэй,

Буян дэлгэрхэ юрөөлтэй

Буряад- монгол орон!


Болдын БАТХҮҮ<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>