БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ГҮРЭНЭЙ ГЕРБ

Бэеэ даанги гүрэн бүхэн һүлдэ тэмдэгтэй — гербтэй байдаг. 1995 ондо Буряад Республика өөрын Гүрэнэй гербтэй болоо.

Хүхэ, сагаан, шара үнгэнүүдтэй сахаригай дээдэ талада — алтан соёмбо (наран, һара, гал) — хэтэ мүнхэ ажабайдалай тэмдэг.

Сахаригай дунда — Байгалай долгин, нютагай байгаалиин шэнжэ түхэлые харуулһан сайбар ногоон, харабтар ногоон үнгэтэй хадын оройнууд харагдана.

Сахаригай доодо талые Буряад арадай хүндэмүүшэ ёһые гэршэлдэг сэнхир хүхэ үнгэтэй хадаг хүбөөлнэ, республикын нэрэ гүрэнэй хоёр хэлэн дээрэ бэшээтэй: "Буряад Республика", "Республика Бурятия".

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>