БУРЯАД РЕСПУБЛИКА

Буряад Республикада 6 хото, 21 аймаг, 29 хотын түхэлэй тосхон болooд 614 хүдөө һуурин бии юм. Хото гэбэл: республикын ниислэл – Улаан-Үдэ, Галуута, Захаамин, Хяагта, Хойто-Байгал, Бабушкин.

Баргажан, Бабанта (Баунт), Байгал шадар, Бэсүүр, Загарай, Зэдэ, Захаамин, Ивалга, Кабанск, Муя, Мухар-Шэбэр, Аха, Сэлэнгэ, Тарбагатай, Түнхэн, Хэжэнгэ, Хурамхаан, Хори, Хойто-Байгал, Хяагта, Ярууна гээд хүдөө аймагууд бии.<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>