БОДОНГУУД

Бодонгууд 6 хүбүүтэй (6 хүхүүртэй):

1. Оргодой (оргойтой)

2. Һарьмайта

3. Будан

4. Һуури (байра)

5. Тэсхэй

6. Зартаган


Бодонгууд обогтон шоно мэргэн уряатай, боро тугтай.

Шог зугаа үгэнүд:

Бодын мяханда бүхүүржэ үзөөгүй,

Боошхын архида бүхөөржэ үзөөгүй,

Ула мүрөө харуулаагүй,

Аяг зангаа танюулаагүй,

Ухаан балартаагүй,

Шоно мэргэн уряатай,

Боро тугтай бодонгууд.

Бодолтойхон хадаа бодонгууд,

Бодонгууд хадаа тодорхойнууд,

Бодонгууд хүн буритай,

Бодон гахай һоёотой.

Бодонгууд хүн бодолгүй,

Буруугайнь хорёо шэшэһэтэй.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>