ГАЛЗУУД

Галзууд 10 хүбүүтэй (10 хүхүүртэй):

1. Доргошо
2. Саадагта
3. Жэнхэн
4. Даахай (дагаахай)
5. Хабагай
6. Эршэм
7. Ногоод
8. Дэлдэгэр
9. Алаахай (алилхай)
10. Монгол

 

Галзууд обогтон «Дааган» «уряатай» (уряа һүлдэтэй), гал улаан тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Дээгүүр һанаатай,

Дэлбүүд зантай,

Дуугай байдаггүй,

Доржогонуур үгэтэй,

Дэндүү түргэдүү,

Дээрэ зүрхэтэй,

Дааган уряатай,

Гал улаан тугтай

Гани шанга

Галзууд обогтон.

Галзууд хүн гайтай,

Ганса модон һоёотой (эзэтэй).

Галуун, тохорюун ганганааша,

Галзууд хүн гашайдааша.

Галзууд хүн ганираатай,

Ганса модон шарьяатай.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>