БАТАНАЙ

Батанай 7 хүбүүтэй (7 хүхүүртэй):

1. Түгшэд (түгчид)

2. Захимжа

3. Салдан

4. Бохон (боохой)

5. Хэдэгэнэ

6. Малгаахан (малаахан)

7. ШүбгэБатанай обогтон шандаган уряатай, ногоон тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Бараг дээгүүр һанаатай,

Бата дорюун зантай,

Шандаган уряатай,

Ногоон тугтай

Баабайн бэрхэ батанайтан.

Батанай хүн тэнэгтэй,

Буруугай хорёо шабааһатай.

Барга хара Батанай

Барда нохойнгоо һүүл тайраа.

Бэшэг номдо дуратай,

Бодол ехэтэй зон.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>