БЭҺЭЛИГ ТУЙБА ХОЁР

Альгаа дэлгээжэ харахадам,

Алтан бэһэлиг — хургандам.

Алтан бэһэлигээ харахадам,

Абам ехээр һанагдаа.Эльбээд гэзэгэеэ үзэхэдэм,

Эжым үгэһэн туйбахан.

Энэ алтан туйбаһаам

Эжын үнэр гаранал даа.Цырен-Дулма ДОНДОГОЙ


Будаев Павелай гэрэл зурагууд

<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>