Монгол туургата арадуудай уламжалалта хубсаһан

Уряанхай эхэнэрэй үбэлэй хубсаһан

 Женский зимний костюм урянхайцев