Зурагай суглуулбари

 Монгол хатан. Модельер Д. Ариундэлгэр