ЭРЭШҮҮЛЭЙ ГАДАР ХУБСАҺАН

Монгол туургата арадуудай уласхоорондын «Торгон зам»
гэһэн фестиваль. Сергей Ильинэй гэрэл зурагууд

 гаршаг