УУЖА

Хонгор һаарал моримни

Хондолой дүүрэн жэбжэгэр.

Хадхажа гоёоһон уужамни

Хитад торгоор оёгдоһон.Һаарал зээрдэ моримни

Сайбар сагаан самитай.

Хиналан гоёоһон уужамни

Саатай даалимбаар оёгдоһон.


Доржын ЖАЛМА


Гэрэл зураг: Наталья Уланова


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>