Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
XХ зуун жэлэй 2-дохи хахадай буряад прозо,
поэзи, драма,
10 класс, литературна диктант
 
Уран зохёолшо Зохёол   Жанр
1. Г. Ц. Дашабылов «Буряад оромни»    ...
2. С. Цырендоржиев «Хүлгөөтэ һүни» ...
3. Д. Батожабай «Барометр шуурга харуулна» ...
4. Эрдынеев   «Хүлэг инсагаална» ...
5. К. Цыденов «Хээрэ» ...
6. ... «Далижаһан дальбараанууд» повесть
7. Дугар Дылгыров «Хүлгөөтэ үдэрнүүд» ...
8. Д. Дамбаев «Дуулыш, минии ажал» ...
9. Эрдынеев   «Түбэргөөнтэй хүбшэргэй» ...
10. ... «Бэри» рассказ
11. А. Ангархаев «Үер» ...
12. Г. Чимитов «Эхын зүрхэн» ...
13. ... «Гурбан мөөртэй машинахан» шүлэг
14. ... «Төөригдэһэн хуби заяан» роман
15. Галсанов «Багша тухай Байгалай домог» ...
16. Б. Ябжанов «Хэрмэшэ» ...
17. Номтоев «Тайгын мүрэн — Витим» ...
18. Б. Жанчипов «Үүлэн шүхэр»   ...
19. Эрдынеев «Хазаар хара һахал» ...
20. ... «Ори гансал» шүлэг
21. ... «Эсэгэдээ бэшэг» шүлэг
22. Ч. Цыдендамбаев «Буряад басаган» ...
23. Б. Пурбуев «Эрьехэ наран» ...
24. А. Ангархаев «Мүнхэ ногоон хасуури» ...
 
 
Харюу:
 
1. Шүлэг
2. Повесть
3. Драма
4. Эрдынеев
5. Рассказ
6. Хамаев
7. Зүжэг
8. Шүлэг
9. Рассказ
10. Эрдынеев
11. Повесть
12. Шүлэг
13. Ц. Бадмаев
14. Батожабай
15. Поэмэ
16. Рассказ
17. Роман
18. Шүлэг
19. Комеди
20. Дашабылов
21. Дондогой
22. Повесть
23. Драма
24. Роман
 
гаршаг