Буряад уран зохёолоор 2011 оной ОлимпиадаЗохёохы секци 10 класс

Зохёохы секци 11 класс

Уран зохёол шэнжэлгын секци 10 класс

Уран зохёол шэнжэлгын секци 11 класс

Сэгнэхэ эрилтэнүүд

Асуудалнуудта харюунууд