Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна

Буряад литератураар үзүүлбэринүүд


Оролто үгэ

5 класс <<

          Арадай аман зохёол
          Баваасан Абидуев. Алтан далай
          Баваасан Абидуев. Тэхэ Бабанын түүхэ
          Бадма Шойдоков. Тагнуулшадай баатаршалга
          Бато Базарон. Зүгы
          Гунга Чимитов. Эрэ тахяа
          Дамба Жалсараев. Минии уялга
          Дондок Улзытуев. Хайранга
          Жамса Тумунов. Арад зомни тэмсэлдэ бодыш
          Жамьян Балданжабон. Бүргэд
          Сэсэн хүүхэн
          Тоти шубуун
          Үнэгэн шоно хоёр
          Уран арганууд
          Хоца Намсараев. Үри нэхэбэри
          Хоца Намсараев. Шубуудай аян
          Хоца Намсараев. Тахуунай
          Цокто Номтоев. Хилээмэн
          Цырен Шагжин. Верка
          Чимит-Рыгзен Намжилон. Нангин баялиг
          Чимит Цыдендамбаев. Тарбагатайда
          Шираб Нимбуев. Тархайн хүбүүн Зархай

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс


гаршаг