Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна

Буряад литератураар үзүүлбэринүүд


Оролто үгэ

5 класс

6 класс

7 класс <<

          Ардан Ангархаев. Архимедэй хүшүүргэ
          Балдан Ябжанов. Хэрмэшэ
          Бальжан хатан
          Барадий Мунгонов. Хара һалхин
          Домогууд
          Дондок Улзытуев. Буряад хэлэн
          Дуунууд
          Жамса Тумунов. Талын бүргэд
          Мэлс Самбуев. Үглөөнэй шүүдэр
          Николай Дамдинов. Түрэл хэлэн, түрэһэн дайда
          Цырен Галанов. Хүгжэм
          Цырен Шагжин. Будамшуу
          Чимит Цыдендамбаев. Банзарай лагван
          Юрөөлнүүд

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс


гаршаг