Жамьянова Цырен-Ханда Жамсуевна

Толихонуудтай хүдэлмэри


Оролто үгэ

Хубсаһан

Хүнэй бэеын газаа түхэлэй шэнжэнүүд

Хүнэй муу талын шанар шэнжэнүүд

Хүнэй һайн талын шэнжэнүүд

Ябадал, гэшхэдэл

Бэеын хубинууд тухай

Мал ажал тухай


гаршаг