Гомбоев Баир БудаевичАМИТАНАЙ, УРГАМАЛАЙ АЙМАГ ТУХАЙ АСУУДАЛНУУД

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ЛЕКСИКЭЭР НААДАНУУД. ХЭН? ЮУН?

БУРЯАД ХЭЛЭЭР НААДАНУУД