АБТАҺАН ҮГЭНҮҮДЫЕ ЗҮБӨӨР БЭШЭ

        Ондоо хэлэнүүдһээ буряад хэлэндэ ороһон үгэнүүдые абтаһан үгэнүүд гэдэг.
        Абтаһан үгэнүүд 3 янзаар бэшэгдэдэг: 1) буряадаар 2) ородоор 3) буряадшалжа.
        Буряадаар бэшэгдэдэг абтаһан үгэнүүд:
        1. Үнинһөө хойшо буряад хэлэндэ абтаһан, гансал буряадаар хэлэгдэдэг болошоһон үгэнүүд             буряадаар бэшэгдэдэг: пулаад, һолоомо г.м.
        2. Үнинһөө хойшо буряад зоной мэдэхэ географическа нэрэнүүд буряадаар бэшэгдэдэг.
        3. Ород ба буряад хэлэндэ адли түхэлтэй үгэнүүдые илгаруулхын тула абтаһан үгыень удаан              аялгантайгаар бэшэхэ. Жэшээ: урал – Ураал хада.
        Ородоор бэшэгдэдэг абтаһан үгэнүүд:
        1. Хашалганаар һүүлтэһэн үгэнүүд.
        2. Сохилтотой аялганаар һүүлтэһэн үгэнүүд.
        3. Сохилтогүй и, о зэргэлһэн аялгануудаар һүүлтэһэн үгэнүүд.
        4. -ство, -ск суффикстай үгэнүүд.
        5. Амитадай ба хүнэй нэрэнүүд, мүн эхэнэрэй мэргэжэл харуулһан үгэнүүд.

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ