ҺАНА

  1. Анхан һууриин дундахи б, л, м, р хашалгануудай хойно тодо бэшэ аялган бэшэгдэдэггүй, харин бэшэ хашалгануудай хойно тодо бэшэ аялганууд бэшэгдэдэг: басаган, шэнэһэн, эшэгэн г.м.
  2. Анхан һууриин дундахи з, с хашалгануудай хойно -гай, -гой, -гэй үенүүдэй урда тодо бэшэ аялган бэшэгдэдэггүй.УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ