ГЛАГОЛОЙ БИИ БОЛОЛГО

        Элдэб олон суффикснуудай хүсөөр юумэнэй, тэмдэгэй, тоогой нэрэнүүдһээ, наречиһээ ба мүн глаголһоошье шэнэ идхаһан удхатай глаголнууд бии болодог.
        Тус таблицаар һурагшад өөһэдөө дүрим хэлэхэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ