УЙ ҮЙ – Ы, ИИ –Ы ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

        Уй, үй дифтонгнууд гансал үгын эхин үедэ бэшэгдэдэг, харин ы аялган үгын һүүлэй үедэ бэшэгдэдэг.
        Ажаглалта: -гүй, -дүй частицанууд энэ дүримдэ ородоггүй.
        Үгын эхиндэ ы аялган бэшэгдэдэггүй, харин удаан ии аялган бэшэгдэдэг. Хатуу хашалганай хойно ы, зөөлэн хашалганай хойно и, ии бэшэгдэдэг.

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ