Үгэ Холбуулал Мэдүүлэл Үгүүлэл (У.Х.М.)  
 1. Зураглалга:

  а) портрет – хүнүүдэй нюур шарайе, түхэл дүрые зураглалга
  б) пейзаж – байгаалиие үгөөрөө зураглалга
  в) диалог – геройнуудай хоорондоо хөөрэлдөөн
  г) характеристикэ – уран зохёолой геройн зан абари, һанал бодол, түхэл маяг, хэлэнэйнь онсо шэнжэ

2. Юрэ хөөрэлгэ (хүгжэжэ байһан үйлэ)
3. Бодомжолго (хүнэй һанамжа, тобшолол)