ҮГҮҮЛЭЛ

        Үгэнүүдһээ холбуулал бии болодог. Холбуулалнуудһаа мэдүүлэл бии болодог, бүридэдэг. Мэдүүлэлнүүдһээ үгүүлэл бии болодог. Удхаараа холбоотой мэдүүлэлнүүдые үгүүлэл гэдэг.
        Үгүүлэл удхаараа гурбан янза байдаг: зураглалга, юрэ хөөрэлгэ, бодомжолго.
        Зураглалга – юумэнэй шэнжэнүүдые харуулһан үгүүлэл. Юрэ хөөрэлгэ – хүгжэжэ байһан үйлэ байдал харуулһан үгүүлэл. Бодомжолго – хүнэй һанамжа, тобшолол гаргаһан үгүүлэл.

 

 

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ