НАРЕЧИ

        Тэмдэгэй нэрэнүүдһээ ба глаголнуудһаа наречинүүд –са гэжэ суффиксын хүсөөр гарадаг: һайн – һайса, тула – туласа.
        Юумэнэй нэрэнүүдһээ ба глаголнуудһаа наречинүүд –саа гэжэ суффиксын хүсөөр гарадаг: үбдэг – үбдэгсөө, шадаха – шадахысаа.
        Зарим наречинүүд хоёр амяараа үгэһөө бүридэһэн байдаг: арай гэжэ, хаа-яа г.м.
        Наречинүүд мэдүүлэл соо ехэнхидээ ушарлагша ба хэлэгшэ болодог.

 

 

 

 

 

 

 

УРДАХИ ҺЭДЭБ ХҮСЭНЭГТЭ УДААДАХИ ҺЭДЭБ

ГАРШАГ