НАРЕЧИ – үйлэ, шанар тодорх-г, хуб-гүй х/х.

1. Үйл. аргын яажа? ямараар? хайшан гэжэ
2.

хэзээ? хэзээнэй? хэды? хэды соо? мүнөө, тугаар, тээсгэн, үсэгэлдэр, мүнөөдэр, хожом г.м.
3. Байрын хаана? хайшаа? хаагуур? хаанаһаа? урдуур, урда, хойно, баруун тээ, баруулжаа, урагшаа, дээрэ, доро г.м.
4. Зэргын хэр зэргэ? али зэргээр? тон, угаа, эгээ, маша, бүри, халта, улам, тэһэ, биса г.м.
5. Хэмж-гэй хэдысээ? яахысаа?
хэр зэргэ?
6. Зорилгын юундэ? яахадаа? зорёон, зорюута, миин г.м.