Буряад аман зохёолоор программануудай согсолбориТайлбари бэшэг

Арадай дуунууд зэдэлнэл…

Зэдэ голой домогууд

Арадайм алтан һургаалнууд…

Буряад арадайм угай бэшэгүүд

Шэлэлтэ курснуудай жэшээтэ темэнүүд

Һурагшадай литературна хүгжэлтын ябаса

Һурагшадай найруулга бэшэлгэ тухай багшын һанамжа

Буряад уран зохёолой хэшээлдэ проектнэ метод хэрэглэхэ тухай зарим асуудалнууд