Цыренова Чимитма ВанчиновнаАгаар тухай

Һайрхуу шандаган

Репэ

Шандаганай гэрхэн