Содномов Сономбал ЦыденовичАрадай баатар Гэсэр. Хэшээл 1

Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 2

Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 3

Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 4

Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 5

Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 6

Арадай баатар Гэсэр. Хэшээл 7

Арадай баатар Гэсэр. Хэшээлнүүдэй методико

"Гэсэр" эпосэй удхаар бүридхэһэн хүсэнэгтэ. Н.Ч.Шабаев