Буряад уран зохёолоор 2010 оной ОлимпиадаОролто үгэ

Аймагай Олимпиадын даабаринууд

Республикын Олимпиадын даабаринууд

Һурагшадай ажалнуудһаа (<<)
          Алексей Хобраков, Аргата
          Аюна Гомбоева, Охор-Шэбэр
          Бадмажапова Эржэна, Инзагата
          Баян Дугаров, Хэжэнгэ
          Болотова Саяна, Уланхаан
          Борбоева Елена, Корсаковын дунда һургуули
          Будажапова Мэдэгма, Дээдэ Ивалга
          Гомбожапов Чимит-Цырен, Шэбэртэ, 1-дэхи хүдэлмэри
          Гомбожапов Чимит-Цырен, Шэбэртэ, 2-дохи хүдэлмэри
          Дашидоржиева Дулма, 1-дэхи лицей-интернат
          Зодбоева Сарюна, Ноёхон
          Цыбикова Сэсэгма, 1-дэхи лицей-интернат
          Цыцык Жигжитова, Ёнгорбой
          Чимита Шагдуржапова, Үлэгшэн