Буряад уран зохёолоор 2010 оной ОлимпиадаОролто үгэ

Аймагай Олимпиадын даабаринууд

Республикын Олимпиадын даабаринууд (<<)
          Буряад уран зохёол. 10 класс
          Буряад уран зохёол. 11 класс
          Сэгнэлтын эрилтэнүүд
          Асуудалнуудта харюунууд

Һурагшадай ажалнуудһаа